- Sports (Portrait & Action)
Red Bull, mountain bike. Tianmenshan, Hunan, China.