- Sports (Portrait & Action)
Shupeng Zhang, wingsuit BASE. WWL China grand prix, Tianmenshan, Hunan.